Firma REAL Włodzimierz Pospiech zajmuje się przygotowaniem dokumentacji techniczno–budowlanej. Zakres usług obejmuje doradztwo projektowe, wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej i kosztorysowej, sporządzenie projektów wszystkich branż w tym: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej, włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę i użytkowanie.

Projektowanie - Hala produkcyjna z osobnym biurowcem
Projektowanie - Hala produkcyjna z biurami
Projektowanie - Hala produkcyjna z biurami 2
Projektowanie - Hala produkcyjna z biurami 3
Projektowanie - Hala produkcyjna z biurami 4
Projektowanie - Hala produkcyjna z biurami 5
Projektowanie - Hala produkcyjna z osobnym biurowcem 7
Projektowanie - Hala produkcyjna z osobnym biurowcem 6
Projektowanie - Hala produkcyjna z osobnym biurowcem 5
Projektowanie - Hala produkcyjna z osobnym biurowcem 4
Projektowanie - Hala produkcyjna z osobnym biurowcem 3
Projektowanie - Hala produkcyjna z osobnym biurowcem 2
Projektowanie - Biurowiec